top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming of AVG rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Het is de opvolger van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens in België.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent en toestemming geeft over welke gegevens verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van een verantwoorde medische voetbehandeling. Met het doorgeven van uw gegevens, geeft u mij toestemming voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens en medische informatie.

Met deze info wordt met zeer veel zorg omgegaan. Ik ben wettelijk verplicht me te houden aan het beroepsgeheim. Maar indien het me noodzakelijk lijkt uw situatie of aandoening multi-disciplinair te bekijken (met bijvoorbeeld huisarts, specialist, thuisverpleegkundige, podoloog,…) om zo een betere zorg te garanderen, dan stel ik u daarvan op de hoogte.

 

Informatie die kan bijgehouden worden:

  •  Persoonsgegevens vb naam, adres, telefoonnummer, emailadres,…

  •  Voetklachten (recente en oudere klachten)

  •  Medische gegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van een verantwoorde voetzorg vb. allergie, huidproblemen, hartproblemen, diabetes, reuma, artrose, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met chemo,…

  • Na overleg; het nemen en bewaren van foto’s van de voetproblemen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel multi-disciplinair of collegiaal overleg.

Iedere cliënt heeft ten allen tijde het recht om aan mij door te geven dat bepaalde info niet of niet langer bewaard mag worden.

bottom of page